Musikspår

Här är länk till Niklas Rydéns råskisser från juli-aug 2006.:
Akt1Scen1
Akt1Scen2
Akt 1 Scen 3
Akt 1 Scen 4 och 5 (Slutkören är bara komp utan sång. Alla skall här sjunga texter från det de sjungit tidigare i akten.)

Akt 2 Scen 1
Akt 2 Scen 4

Akt 3 Scen 1
Akt 3 Scen 2
Akt 3 Scen 3
Akt 3 Scen 4


Här är länk till repetitionsinspelning av de fyra scenerna i akt 4 (060609):
Scen 1 Akt 4
Scen 2 Akt 4
Scen 3 Akt 4
Scen 4 Akt 4

Niklas Rydéns första kompositionskiss till Akt 4 maj 2006:
Niklas orginalskiss till Akt 4

Några lätt redigerade improvisationer från det tidiga arbetet i januari-mars 2006:
Scen 1 Uncas o Anna
Scen 2A Malin piano o Lisen sång
Scen 2B Uncas Niklas Lisen Malin